Helhedsløsninger giver de bedste resultater

Oxygenhåndtering
Fødevarer & Lægemidler
|
16 maj 2019

Det er et kendt faktum, at tilstedeværelsen af oxygen opløst i væsker i form af drikkevarer, saucer, olivenolie eller lægemidler fører til oxidering. Og da oxidering påvirker holdbarheden negativt, er det tilrådeligt at minimere mængden af oxygen mest muligt. "Oxygenhåndtering" er en række foranstaltninger, som sikrer, at rester af oxygen i slutprodukterne holdes på et minimum.

"Oxygenhåndtering er blevet stadig vigtigere inden for de seneste år, fordi der anvendes flere og flere naturlige komponenter til at forbedre smag og farve i stedet for kemikalier", forklarer Rudy Lamond, Growth Leader for Water Treatment & Gas i afdelingen Liquid Applications hos Air Liquide ALTEC. "Disse naturlige komponenter er mere følsomme over for oxidering, både under fremstilling og under opbevaring."

Opvarmning eller vakuumbehandling? Helst ingen af delene.

Oxygens opløselighed i væske følger Henrys lov. Loven fastslår, at mængden af gas, som opløses i en væske, er direkte proportional med partialtrykket af et stof, der er i ligevægt med denne væske. Det er muligt at fjerne oxygen eller forhindre opløsningen af oxygen ved at opvarme væsken, men det påvirker dens organoleptiske og ernæringsmæssige egenskaber. Det er også muligt at vakuumbehandle væsken, hvilket dog medfører, at de opløste gasser (herunder oxygen) og aromaer desorberes uden udskilning. En vakuuminstallation er desuden en stor investering, der bruger meget energi. Endvidere har en sådan installation en temmelig høj miljøpåvirkning.

Nitrogen

"En bedre, billigere og mere effektiv måde at fjerne oxygen på er at  injicere  nitrogengas i væsken", fortsætter Rudy. "Dette gøres ved hjælp af en gasinjektor direkte i væsken, og den fås i en række forskellige udformninger. Den kan skræddersys til kundens fremstillingsprocesser og de ønskede produktegenskaber."

"Der er mange fordele ved denne metode. Den reducerer behovet for at tilføre farvestoffer og konserveringsmidler, hvilket forbedrer smagen og mindsker omkostningerne. Injicering af nitrogen begrænser også misfarvning og harskning, hvilket giver produktet en længere holdbarhed. Metoden betyder også, at der kan produktionoptimeres, fordi større mængder af samme produkt kan fremstilles i større produktionsserier. Desuden mindskes behovet for ofte at skifte produktionsproces for at fremstille andre produkter, hvilket sparer tid og penge."

Mindre emballage, mindre CO2-udledning

Takket være den tilsatte nitrogengas bliver emballagen sat under tryk, ligesom med drikkevarer, der indeholder kuldioxid. Det betyder, at PET-emballagen kan fremstilles med tyndere vægge, hvilket giver billigere emballage, lavere vægt og mindskede transportomkostninger. Og dermed også en lavere CO2-udledning."

Producenterne har længe været opmærksomme på problemerne med tilstedeværelsen af oxygen og har truffet foranstaltninger til at håndtere dem. Foranstaltningerne har dog ikke altid givet de ønskede resultater. Producenterne kan for eksempel bruge en vakuummaskine til at fjerne oxygen i et stadie i processen, men efterfølgende tilføres oxygen uønsket igen, når andre væsker blandes med produktet i et senere stadie. De første foranstaltninger til fjernelse af oxygen er derfor delvist spildt arbejde.

Helhedsløsninger giver de bedste resultater

"Vi udmærker os ved, at vi ser fremstillingsprocessen som en helhed. Vi starter altid med en gennemgang, hvor vi identificerer alle oxygenfølsomme stadier i processen. Vores eksperter har endda udviklet særlige patenter til disse gennemgange. I den første fase ser vi på, hvordan det er muligt at gøre væsken oxygenfri. Derefter arbejder vi med rensning og inertering af de lagertanke, hvor væskerne opbevares midlertidigt."

"Det næste skridt er overførselsfasen, hvor vi sikrer, at væsken ikke absorberer oxygen under overførslen til de næste trin i processen (filtrering, blanding osv.). Endelig træffer vi foranstaltninger i fyldningsfasen. Det gør vi ved at gøre påfyldningssystemet og beholderne inerte og gøre tomrummet (headspacen) i flasken mellem væsken og låget oxygenfrit. Alle disse foranstaltninger, helt frem til det allersidste trin, er nødvendige. Ellers vil en stor del af effekten af de foregående foranstaltninger gå tabt."

Kontakt vores ekspert!

Mats Nilsson, Business developer och Field Sales, Food & Pharma.

Del