Forbered dig grundigt, inden du begynder at producere med Additive Manufacturing

"Find en partner, der kan hjælpe dig med optimering af din produktionsproces på et omkostningseffektiv vis".
Fremstilling & Proces
|
24 september 2019

Additive Manufacturing – eller industriel 3D-printning – bliver stadig mere populært i forbindelse med produktion af metaldele, efterhånden som 3D-teknikken udvikler sig og gør det muligt at serieproducere. Laser Beam Melting har vist sig at være en lovende og konkurrencedygtig teknik, og stadig flere virksomheder opdager de tekniske og økonomiske fordele, som Laser Beam Melting kan tilbyde. Der er dog mange spørgsmål, som skal besvares, inden du kan begynde at producere med Additive Manufacturing så effektivt som muligt.

Gratis guide om 3D-printning til industrien

Overvejer du at begynde at anvende 3D-printning i din produktion? I Air Liquides guide om Metal Additive Manufacturing finder du mange gode råd og tips.

Download gratis guide

Selective Laser Sintering (SLS)

Virksomheder, der anvender SLS-printning, har brug for nitrogen i deres produktion. Gassen hjælper med at forhindre, at de producerede genstande antændes. Nitrogen leveres enten i gasform eller i flydende form, afhængigt af hvor store mængder gas, der kræves til produktionen.

En ulempe ved SLS er, at det tager op til 24 timer for de udprintede dele at køle tilstrækkeligt ned, til at man kan bearbejde dem yderligere. Der er dog forskning og udvikling i gang vedrørende teknikker, der gør det muligt at nedkøle delene betydeligt hurtigere, uden at det påvirker deres metallurgiske struktur. Det gør, at tiden mellem bestilling og levering kan forkortes kraftigt, hvilket giver en væsentlig merværdi ved alle print on demand-anvendelser.

Direct Metal Laser Sintering (DLMS)

Ved DLMS-udprintning (også kaldet SLM) anvendes et metalpulver og en laser til at smelte pulveret, så det emne, der skal printes, opbygges lag på lag. Til denne type af printere er der brug for argon og/eller nitrogen. Gassen bruges til at forebygge oxidering og antænding. På markedet findes der også løsninger med gas til opbevaring af metalpulver i en inert atmosfære, dvs. fri for oxygen- og fugtpåvirkninger.

Optimér produktionsprocessen

Air Liquide tilbyder gasser, tjenester og løsninger til SLS-, DLMS- (SLM-) og EBM-udskrivning til alle typer af virksomheder, såvel inden for industrien som ved fx tandpleje og kirurgi.

Hvis du vil begynde at arbejde med 3D-printning i din produktion, er det  vigtigt, at du vælger en kvalificeret partner, som har viden og kapacitet til at hjælpe med at optimere produktionsprocessen og løse eventuelle problemer. Air Liquide dækker hele processen fra fremstilling af metalpulver til det færdige produkt, uanset om der er tale om 3D-printning, laser-cladding eller reproduktion.

Vi sikrer, at din gasinstallation er tilpasset 3D-processen og det eksisterende tekniske udstyr. Du får en omkostningseffektiv løsning og gas af bedste kvalitet. De gasser, vi leverer, har en renhed, der modsvarer de krav, der stilles på et laboratorium, selvom der her er tale om industriproduktion. Vi leverer gasserne på flasker eller i tank afhængigt af, hvor store mængder du har brug for. Ved levering af større mængder af nitrogen til 3D-printning kan vi også anbefale en generator til gasformigt kvælstof fra Nitrocraft med en buffer, der placeres uden for selve produktionen.

Partnerskab i 3D-printning

Air Liquide i Europa har allerede etableret flere partnerskaber med virksomheder og universiteter som fx VIVES University of Applied Sciences, EKZO, MX3D og RAMLAB. I Norden samarbejder vi med Force Technology i Danmark.

Læs nere her.

Køb din gas her!

Kundeportalen myGAS

Del