Sådan løste Novafos sit akutte problem med ildelugtende spildevandsrensningsanlæg

Hurtig og effektiv løsning med oxygen fra Air Liquide
Fremstilling & Proces
|
22 marts 2019

EnviDan A/S, et velrenommeret konsulentfirma inden for spildevandsrensning med kontorer i Danmark, Sverige og Norge, kontaktede Air Liquide i Danmark, en af deres kunder, Novafos, havde et akut problem med deres rensningsanlæg.

Novafos' vand- og afløbsværk i Frederikssund renser spildevand fra byen og de omkringliggende områder samt nogle lokale industrier. Novafos bruger ligesom mange andre spildevandsrensningsanlæg en biologisk rensningsproces, hvor spildevandet blandes med en sammensætning af specifikke mikroorganismer, såkaldt aktivt slam. Disse mikroorganismer bruger organisk materiale fra spildevandet som "mad". Dette får dem til at stige i antal, og dermed øges volumenet af det aktive slam også. Når mikroorganismerne har afsluttet deres rensningsopgave, skilles slammet fra det delvist rensede vand. Novafos bruger i dag en standardløsning, hvor trykluft blæses ind i bassinet for at forsyne mikroorganismerne med oxygen.

Hvordan lugter oxygenmangel?

Den biologiske rensningsproces fungerer kun, hvis der tilsættes tilstrækkelig oxygen, som findes i den luft, der injiceres i bassinet. Som resultat af en uventet overbelastning forårsaget af stærkt forurenet spildevand var mængden af oxygen ved Novafos-anlægget ikke længere tilstrækkelig, hvilket medførte, at de fleste mikroorganismer blev alvorligt svækket. Overbelastningen skyldtes sandsynligvis, at en fabrik havde udledet vand, der resulterede i et meget stort iltforbrug.

Da eksisterende beluftersystem ikke var tilstrækkelig til håndtering af den meget store belastning, var der brug for hjælp udefra. Situationen blev akut, da denne hændelse medførte, at en ubehagelig lugt spredte sig over kvarteret. Anlægget er beliggende i et bebygget område, og lugten blev hurtigt generende for de lokale indbyggere.

Positive resultater på mindre end to timer

Så kontaktede Novafos EnviDan for at finde en hurtig løsning. Søren Brønd, der er procesingeniør hos EnviDan, besluttede at ringe til Air Liquide for at få hjælp. "Air Liquide hjalp os i en lignende situation for mange år siden. Samarbejdet på det tidspunkt var givende og effektivt, så vi besluttede at spørge Air Liquide igen for at få hjælp til Novafos-anlægget i Frederikssund."

Air Liquide reagerede straks, og resultatet blev en installation af en akut løsning, der kom på plads mindre end to uger efter den første kontakt med EnviDan. Løsningen bestod af en mobil oxygentank, der kan genopfyldes fra en tankbil, en fordamper, som kan omdanne den flydende gas til gasformig oxygen, to såkaldte Ventoxal-injektorer, som kan injicere oxygen i bassinet, og to gasovervågningsskabe samt alle nødvendige rørledninger. Systemet gjorde det muligt hurtigt at injicere en stor mængde ren oxygen, hvilket betød, at Novafos allerede mindre end to timer efter installationen kunne konstatere, at oxygenniveauerne var forbedret.

"Vi er meget tilfredse med denne løsning, fordi vi fik hurtig hjælp, og fordi jobbet ikke medførte investeringsomkostninger," forklarer Tom Bjunbjerg Jespersen fra Novafos. "Det viste sig også, at løsningen var meget effektiv, og vi kunne meget hurtigt se den positive indvirkning på vandet."

Løsningen fra Air Liquide betyder, at man kun injicerer oxygen, i stedet for luft. Næsten ingen gas fordamper fra bassinet, og den ubehagelige lugt er væk!

Også nyttig under ombygning

Det akutte problem er nu løst, men Novafos vil fortsætte med at bruge Air Liquides løsning i endnu et par måneder. Ved en tilfældighed viste det sig, at Novafos også har planlagt at ombygge to andre bassiner på Frederikssund-anlægget. "Denne løsning passer os rigtig fint, både når det gælder styring af den overbelastning, der opstod, og når det drejer sig om at holde anlægget godt kørende under genopbygningen," tilføjer Tom Brunbjerg Jespersen.

Permanent ændring til oxygen alene?

Novafos har bedt Air Liquide om at lave en undersøgelse af en permanent løsning for et af deres andre anlæg. Novafos nuværende standardløsning, hvor trykluft blæses ind i bassinet for at forsyne mikroorganismerne med oxygen, bruger udendørsluft, der kun indeholder 20 % oxygen. Det støjer, forbruger energi og kræver meget vedligeholdelse. Air Liquides løsning – kun at anvende oxygen – er mere effektiv og gør det muligt at regulere oxygenniveauet i bassinet på en smidig og nem måde. Desuden er løsningen lydløs og kræver minimal vedligeholdelse.

Læs mere

Del