Simuleret svejsning kan spare tid og penge for virksomheder og erhvervsskoler

Fremtiden er her – simuleret svejsning med Augmented Reality.
Gasbrugere - professionelle & hobby
|
23 september 2019

AR (Augmented Reality) er en teknik, der kan lette arbejdet på professionshøjskoler og i industrivirksomheder, hvor svejsning spiller en central rolle. Med AR-udstyr kan man på realistisk vis og under trygge og beskyttede forhold simulere forskellige tænkelige scenarier og på den måde forudse svagheder, fejl og eventuelle arbejdsmiljøproblemer.

Større effektivitet og lavere omkostninger med AR

AR-svejsning betyder, at man simulerer svejsningen ved hjælp af særligt udstyr. Teknikken går kort fortalt ud på, at et computerskabt billede lægges oven på et virkeligt billede. Man kan simulere alle typer af svejsning med AR, dvs. TIG, MIG, MAG og MMA.

Der er mange fordele ved AR-svejsning. Ud over at den nye generation af kommende svejsere kan opleve teknikken som ny og spændende, er fordelene først og fremmest, at man kan skære ned på både tid og omkostninger til uddannelse. Udstyret kræver ingen særlige lokaler, og der er heller ikke noget forbrug af materialer i form af svejsetråd eller gas. Man undgår desuden at udsætte elever og personale for eventuelle risici i forbindelse med uddannelse og prøver.

"Denne teknik er en udmærket metode til at lokke nye elever til svejseuddannelserne", understreger Daniel Larsson, som er svejseekspert hos Air Liquide i Sverige. "I det interaktive miljø kan eleven først øve i klasselokalet og derefter fortsætte uddannelsen med at øve 'for alvor' i et svejselaboratorium".

I industrivirksomheder, der anvender både manuel og robotsvejsning, kan AR-svejsning udfylde en vigtig funktion. Svejsesimulering er et godt supplement, når man vil prøve at svejse med nye applikationer, eller anvende en robotcelle.

"Prøvesvejsning i et interaktivt miljø sparer både tid og penge for virksomhederne, eftersom man ikke behøver at fremstille dyre prøvestykker eller anvende nogen form for tillægsmateriale", påpeger Daniel endvidere.

Air Liquides udstyr til AR-svejsning er fra den internationale virksomhed Seabery, som er pioner inden for AR til professionel uddannelse. Air Liquide har tidligere vist udstyret på industrimessen Elmia Svets & Fogningningsteknik i Sverige. Succesen lod ikke vente på sig: De besøgende på messen stod snart i lange køer uden for standen, for alle ville prøve at svejse i det simulerede miljø.

"De besøgende kom fra erhvervsuddannelser, både lærere og elever, og industrivirksomheder, og langt de fleste syntes, at det var en meget interessant og anvendelig teknik", fortæller Daniel. "Jeg blev efter messen inviteret til at demonstrere udstyret ude i forskellige typer virksomheder".

Simuleret svejsning med augmented reality

Ved AR-svejsning anvender man virkelige genstande, som overlejres af billeder, der genereres i en computer. Svejsehjelmen, som er en del af AR-udstyret, har et kamera og en sensor, der sender en video og positioneringsdata til computersystemet. Disse data bearbejdes, og der skabes en realistisk simulering og grafisk information, når brugeren "svejser". Informationen sendes derefter til en billedskærm og en højttaler, der sidder i hjelmen, så svejseren oplever, at han/hun "svejser" med alt, hvad det kan indebære i form af syns- og høreindtryk fra emner, lys og svejsesprøjt. Svejsningen sker altså ikke i virkeligheden, men er kun simuleret, hvilket gør at man slipper for at anvende gas, tråd m.m. Efter "svejse"-sessionen kan svejseren" se resultatet af sit arbejde med det samme og få det bedømt. Udstyret er altså velegnet til brug i forbindelse med uddannelse, hvor man skal øve på forskellige dele for at blive en dygtig svejser.

Flere oplysninger

Hvis du ønsker flere oplysninger om AR-svejsning, kan du kontakte Daniel Larsson, Business Developer/Welding Expert, Manufacturing & Process, på e-mail eller telefon +46 702 52 16 58.

Del