Vil du transportere flasker i din personbil?

Sådan gør du.
Gasbrugere - professionelle & hobby
|
8 januar 2019

Større virksomheder transporterer normalt deres flasker med lastbil, men mindre virksomheder og privatkunder vil måske gerne klare transporten selv. Oftest vælger man så en varevogn eller en almindelig personbil, dvs. køretøjer, der ikke er beregnet til formålet. Det er ikke noget problem i sig selv, men det er vigtigt at følge lovgivningen. Vi hos Air Liquide anbefaler også, at du følger vores sikkerhedsregler. Malou Lindberg, Industrial Merchant Packaged Gases & Specialty Gases Director Norden, med ansvar for Air Liquides produktion af industrigasser og specialgasser på flasker, forklarer her, hvad du bør have for øje.

“Det, man i første omgang skal tænke over, er størrelsen på flaskerne, hvor meget de vejer, og hvilke gasser de indeholder,” indleder Malou Lindberg. “Air Liquide har små, let håndterbare gasflasker, dvs. de flasker, der indgår i vores såkaldte ALbeeTM-sortiment, der vejer imellem 10 og 20 kg, hvor den mindste flaske kun er 60 cm høj. Vi har også de traditionelle og større industrigasflasker med betegnelser som M20 og L50, der vejer imellem 20 og 85 kg, og hvor den største flaske er 1,80 meter høj. ALbee-flaskerne kan du let bære med dig på egen hånd, da de har et gribevenligt håndtag, mens de tungere flasker kræver, at man bruger en vogn til at flytte dem.”

“Hvis du skal flytte en stor flaske en kortere strækning, kan du gøre det ved stille og roligt at rulle den forsigtigt i stående stilling, men det kræver, at du er erfaren, og vi anbefaler, at du undlader at rulle flasken på denne måde, hvis du ikke er vant til at håndtere flasker. Så er det bedre at anvende en vogn til flasker, hvis det er muligt. Uanset hvad, så skal man af ergonomiske og sikkerhedsmæssige årsager undgå at løfte store og tunge industriflasker.”

“Flaskernes vægt og dimensioner har altså betydning, når du skal transportere dem,” fortsætter Malou Lindberg. “Hvis du har egen virksomhed og skal hente flasker i din egen bil, kræver det, at du har en såkaldt ADR 1.3-uddannelse (en ADR-uddannelse “light”), der muliggør transport af op til 1.000 ADR-point, hvilket er det samme som 20 L50 flasker, hvis gassen er inaktiv, dvs. ikke brændbar, eksplosiv, oxiderende eller giftig. Ikke-inaktive gasser skal transporteres i mindre mængder.”

Hvis du som privatperson bare skal hente en flaske, som du har købt eller lejet hos en forhandler, skal du om muligt undgå at transportere den i din personbil. I henhold til ADR har man dog lov til at transportere en flaske i sin personbil pga. undtagelsesregler for privatpersoner.

Gyldne sikkerhedsregler for transport af flasker i personbiler

 • Personbiler er egentlig ikke beregnede til transport af flasker – undgå gerne dette, hvis det er muligt.
 • Læs omhyggeligt sikkerhedsdatabladet vedrørende gassen.
 • Luk ventilen på flasken, og fjern alt udstyr (reduktionsventil, manometer m.m.), der ikke hører til selve flasken.
 • Sæt en eventuel beskyttelseshætte på.
 • Sørg for at sikre lasten ordentligt.
 • Flasker må ikke komme i kontakt med brændbare stoffer, olie eller fedt.
 • Hav god ventilation i bilen, også når den er parkeret. Anvend iltmåler.
 • Undgå rygning.
 • Kør direkte til anvendelsesstedet.
 • Ved ankomsten, læs flaskerne af med det samme.

Vi anbefaler:

 • Transporter ikke giftige, ætsende eller brændbare materialer.
 • Transportér maks. 50 liter (i vandvolumen) i alt.

“Du har lov til at transportere flasker i en varevogn eller en personbil, forudsat at du følger kravene i lovgivningen,” pointerer Malou Lindberg. “Vi anbefaler også, at du følger alle vores sikkerhedsregler. Først og fremmest skal flaskerne være forankrede, så de ikke flytter sig, hvis du bremser hårdt op, eller hvis du skal foretage en pludselig manøvre i trafikken. Hvis politiet opdager, at du har løse flasker i dit køretøj, kan du risikere at få en bøde. Men den vigtigste grund til at spænde flaskerne ordentligt fast er helt klart, at hverken du selv eller nogen medtrafikant skal komme til skade.”

“Du skal også lukke flaskeventilen og sætte eventuelle beskyttelseshætter på,” fortsætter Malou Lindberg. “De fleste af vores flasker har allerede en beskyttelseshætte, hvor reduktionsventilen er integreret, og denne integrerede enhed kan ikke tages af. Flasker med kondenseret (flydende) gas (fx Propangas) skal altid transporteres stående. Det er også vigtigt at have god ventilation i køretøjet, uanset om det er sommer eller vinter, og selvom køretøjet er parkeret. Jo varmere det er, jo større bliver trykket i flaskerne, og dermed er der større behov for god ventilation. Hvis du regelmæssigt transporterer flasker, der indeholder oxygen (ilt) eller inaktive gasser som fx nitrogen (kvælstof) eller argon, anbefaler vi, at du har en bærbar iltmåler. Den koster ikke så meget og advarer dig, hvis iltniveauet i køretøjet stiger eller falder drastisk.“

Flasker tåler stød

“Hvis du skulle miste grebet om en flaske, selv en stor flaske, skal du ikke forsøge at hindre faldet. Lad flasken falde, den kan godt tåle stød,” forklarer Malou Lindberg. “Hvis du forsøger at forhindre flasken i at falde, risikerer du at komme slemt til skade. Man har foretaget tests, hvor man har ladet flasker falde fra 1,2 meters højde med 'hovedet først', hvilket er den mest følsomme del af flasken, og flaskerne klarede sig uden skader. Derimod er det en god idé at tjekke tilslutninger og ventiler nøje, hvis en flaske har været væltet. Tjek også, at reduktionsventilen og manometeret ikke har taget skade!”

Acetylen betyder ekstra forsigtighed

Både transport og håndtering af acetylengasflasker kræver yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Disse flasker må ikke transporteres eller opbevares i liggende stilling. I tilfælde af at en flaske har været liggende, skal du lade den stå op i mindst en dag, inden du åbner for ventilen. Og selvom flasken ikke har ligget ned, skal du åbne ventilen gradvist og forsigtigt. Hvis du ikke overholder disse sikkerhedsforanstaltninger, kan det forekomme, at opløsningsmidlet, der findes i acetylenflasken siver ud.

Dagens acetylenflasker er meget sikre og giver god beskyttelse mod henfald. Hvis en acetylenflaske udsættes for kraftige slag eller tabes, skal flasken placeres separat og holdes under observation i 24 timer, hvis der opstår en tydelig varmeudvikling. Skulle dette ske, skal Brandvæsenet tilkaldes, og der skal tages sikkerhedsrutiner med evakuering af område og vandkøling, indtil det kan fastslås, at flasken forbliver kold.

Hvad gælder for tomme flasker?

“Samme sikkerhedsregler gælder for transport af tomme flasker. Du skal fx lukke ventilen omhyggeligt, så der ikke lækker restgas fra flasken,” påpeger Malou. “Glem heller ikke at fjerne alt udstyr, der ikke hører til flaskens originaldesign, som fx reduktionsventil og manometer, og skru derefter en eventuel beskyttelseshætte på flasken. Hovedet på de fleste af vores flasker, inklusive vores købeflaske ALbee, er en integreret enhed, der ikke kan tages af.

Kontakt

“Uanset hvilken flaske du vil transportere – vær forsigtig, og brug din sunde fornuft! Læs instruktionerne her eller på vores hjemmeside, og find ud af, hvilke risici der er forbundet med de respektive gasser.

Spørg os eller den gasansvarlige hos en af vores agenter eller forhandlere,” afslutter Malou Lindberg. Læs også mere i sikkerhedsdatabladet for det produkt, du skal transportere.

Del