Arbejd sikkert med gasser på laboratoriet

"White paper"-dokument for et trygt og sikkert arbejdsmiljø.
Forskning & Analyse
|
14 august 2020

Air Liquide har udarbejdet et nyt "white paper"-dokument, som henvender sig til dig, som bruger gasflasker i dit daglige arbejde på laboratoriet. Dokumentet beskriver, hvordan du skal håndtere gasflaskerne, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger, du bør kende, for at laboratoriet blive en sikker og tryg arbejdsplads for dig og dine kolleger.

Download vores "white paper" om, hvordan du arbejder sikkert med gasser.

Download her!

"Gasser anvendes i vid udstrækning på laboratorier. Derfor er det vigtigt, at laboratorieteknikerne kender risiciene og træffer passende sikkerhedsforanstaltninger", forklarer Ragnar Malmberg, Sales Director Research & Analysis, Air Liquide i Norden. "Vi har forsøgt at præsentere oplysningerne på en letforståelig måde med mange billeder for at gøre det hele klart og tydeligt."

Dokumentet er på engelsk, men her er et uddrag på dansk:

Risici forbundet med komprimerede gasser

Komprimerede gasser, som opbevares på glasflasker eller i særlige beholdere, har en række egenskaber, som medfører risici. Gasser opbevares under høj tryk, de er lugtfrie og kan ikke ses med det blotte øje, hvilket gør det svært at opdage en lækage. Komprimerede gasser kan opbevares som gas eller som flydende gas under tryk, f.eks. kuldioxid.

Regler og forskrifter for sikker håndtering af komprimerede gasser har først og fremmest til formål at forhindre gaslækage og sikre en god kontrol med tryk og flow.

Det er meget vigtigt, at du, som arbejder med gassen, kender til de farlige egenskaber, f.eks. brændbarhed, toksicitet, kemisk aktivitet og ætsende virkninger, ved den gas, du ønsker at bruge.

Læs altid sikkerhedsdatabladet først. Du kan downloade sikkerhedsdatablade gratis på Air Liquides hjemmeside.

Afhængigt af hvor og hvorfor gassen skal bruges, kan nogen risici være mere alvorlige end andre. For eksempel er brændbarheden for kulilte størst i nærheden af åben ild. Hvis den derimod anvendes til at skabe en reaktion, ligger den største fare i gassens toksicitet, især i tilfælde af lækage.

Best practices

Her er eksempler på "best practices" for håndtering, opbevaring og brug af komprimerede gasser:

 1. Gasflasker skal sikres.
  Sørg for, at gasflaskerne ikke kan vælte ved at fastgøre dem til en væg eller en anden konstruktion med en kæde.
   
 2. Uforenelige gasser (f.eks. hydrogen eller syre) må ikke opbevares sammen.
  Overhold den anbefalede afstand (denne er normalt fastlagt af de lokale myndigheder) ved opbevaring af gasser med forskellige egenskaber.
   
 3. Lad ikke flaskeventilen være åben, når gasflasken ikke er i brug.
  Det er ikke nok bare at lukke regulatoren, flaskeventilen skal også lukkes.
   
 4. Brug kun komprimerede gasser i godt ventilerede rum. 
  Vi anbefaler desuden, at du bruger et egnet opbevaringsskab, når du arbejder med giftige, brandfarlige eller ætsende gasser. Begræns gasforsyningen i laboratoriet så meget som muligt.
   
 5. Brug passende personlige værnemidler, når du håndterer gasflasker, f.eks. beskyttelsesbriller, handsker og sikkerhedssko.
  Laboratorieteknikere, som håndterer komprimerede gasser, skal overholde anvisningerne om personlige værnemidler, som fremgår af risikovurderingen for laboratoriearbejdet.
   
 6. Der skal være adgang til øjebad, nødbrusebad og gasmasker for alle, som arbejder med giftige eller ætsende gasser.
   
 7. Brug altid hjælpeudstyr (sikkerhedsventiler, slanger, kraner osv.), og sørg for, at det er i god stand.

Download og læs mere!

Kontakt oss

Kontakt René Randers, R&A Field Sales Air Liquide Danmark, for gratis personlig rådgivning om, hvordan du kan øge sikkerheden på dit laboratorium.

Del