Madspild er alles ansvar

Bæredygtig produktion og forbrug med mindre madspild i hele fødevarekæden.
Fødevarer & Lægemidler
|
11 februar 2019

Fattig eller rig, privatperson eller erhvervsdrivende – uanset hvem du er, er det vigtigt at tænke, handle og agere bæredygtigt. Når du forlænger holdbarheden af dine fødevareprodukter uden at gå på kompromis med kvalitet og friskhed, bidrager du til at reducere madspildet.

Forlæng madvarernes holdbarhed ved hjælp af fødevaregasser

Det at forlænge holdbarheden af fødevareprodukter og dermed reducere spildet er en metode til at fremme en bæredygtig udvikling. Med fødevaregasser kan man forlænge holdbarheden af fødevarer under produktionen (køling og frysning), pakning (pakning i såkaldt modificeret atmosfære), transport (køling og frysning) og i detailhandlen (køling og frysning).

Flydende fødevaregasser bruges til at køle og fryse fødevarer. Processer til køling og frysning med fødevaregas er desuden et konkurrencedygtigt alternativ til traditionelle metoder med hensyn til produktivitet, fleksibilitet og omkostninger, uden at man behøver at gå på kompromis med fødevaresikkerhed eller produktkvalitet.

Med forskellige gasblandinger til fødevarer, såkaldt modificeret atmosfære, kan man på en mere skånsom måde end med vakuumpakning pakke de fleste typer af fødevarer. Fødevaren bevarer sin kvalitet og friskhed længere og bliver lettere at opbevare, da de kvalitetsnedbrydende processer hæmmes.

De fødevaregasser, der anvendes til køling og frysning, er nitrogen, N2 (kvælstof) og kuldioxid, CO2. De fødevaregasser, der anvendes til pakning, er nitrogen, kuldioxid, oxygen (O2), argon (Ar), helium (He) og dinitrogenoxid (N2O). De kan anvendes separat eller i forskellige blandinger.

Gasser, der anvendes sammen med fødevarer, skal overholde lokal lovgivning og HACCP-metoden fra produktion til distribution. HACCP, dvs. Hazard Analysis and Critical Control Points, eller på dansk risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter, er en standardiseret arbejdsmetode, der beskriver, hvordan man systematisk kortlægger, vurderer og kontrollerer risici i fødevareproduktionen med det formål at sikre, at fødevarer er sikre for forbrugeren.

Mål nr. 12 i Agenda 2030 – bæredygtigt forbrug og produktion

En reduktion af madspild ved hjælp af fødevaregasser er således helt i tråd med Mål 12 i FN's resolution Agenda 2030 for bæredygtig udvikling.

I Agenda 2030 slår FN fast, at en omstilling til bæredygtigt forbrug og produktion af varer og tjenesteydelser er nødvendig for at reducere negative konsekvenser for klima, miljø og menneskers sundhed. Hvordan dette skal implementeres, er fastsat i en række yderligere mål, herunder følgende:

  • Inden 2030 skal det globale madspild pr. person i detail- og forbrugerleddet halveres, og madspildet i hele fødevarekæden skal reduceres, herunder også tab af afgrøder efter høsten.
  • Inden 2030 skal mængden af affald reduceres betydeligt gennem foranstaltninger til forebyggelse, reduktion, genanvendelse og genvinding af affald.

Agenda 2030 for bæredygtig udvikling

På topmødet i FN den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringschefer 17 globale mål og Agenda 2030 for bæredygtig udvikling. Verdens lande forpligtede sig til at lede verden til en bæredygtig og retfærdig fremtid fra 1. januar 2016 til 2030.

Agenda 2030 har et højt ambitionsniveau og en klar vision for, hvad vi skal gøre for at imødegå de globale udfordringer. Deklarationen gør det klart, at bæredygtig udvikling er afgørende for vores fælles fremtid, og at de tre dimensioner af bæredygtig udvikling, dvs. de økonomiske, de miljømæssige og de sociale dimensioner, skal interagere.

Kontakt!

Du er velkommen til at kontakte Air Liquides forretningsudvikler.
Mats Nilsson, Business developer och Field Sales, Food & Pharma.

Køb din gas her!

Kundeportalen myGAS

Del