Pakning i modificeret atmosfære: Ny e-bog

Fødevarer holder sig friske længere med MAP
Fødevarer & Lægemidler
|
7 februar 2022

En væsentlig grund til, at fødevarer har begrænset holdbarhed, er ilten i luften. Ilten fremmer udviklingen af en række forskellige bakterier og mikrober, der hver for sig angriber fødevaren.

Hent vores e-bog om pakning af fødevarer i en modificeret atmosfære, her.

e-bog om MAP

I en pakning med modificeret atmosfære (MAP, Modified Atmosphere Packaging) erstattes luften med en speciel tilpasset gasblanding. Blandingen forlænger fødevarens holdbarhed væsentligt uden tilsætning af kemiske konserveringsmidler eller stabilisatorer.

MAP gas

Ved anvendelse af MAP gas åbnes der muligheder, som er helt på linje med flere trends og forandringer på forbrugerniveau. Hvem synes ikke om friske fødevarer, der beholder deres smag og konsistens længst muligt? Kunderne vælger da også stadig oftere naturlige produkter med så få konserveringsmidler som muligt.

En anden samfundstendens er det stigende antal singlehusholdninger og familier med kun én forælder. Denne tendens medfører en øget efterspørgsel på enkle færdigretter og portionspakkede måltider. I sidste ende tjener vi alle på at minimere madspildet, hvilket for eksempel kan opnås ved fremstilling af fødevarer med en længere holdbarhed. Her kan pakning i modificeret atmosfære være en rigtig god løsning.

Løsningen er også positiv for levnedsmiddelproducenterne. Ved at forlænge produkternes holdbarhed, kan levnedsmiddelproducenterne erobre større markedsandele, optimere logistikken samt deres produktionsplanlægning og -processerne. Den længere holdbarhed på deres levnedsmidler gør naturligvis også, at kunderne bliver mere tilfredse.

E-bog om MAP

Der findes ingen universalløsning med MAP som blot kan overføres til alle levnedsmidler eller bruges vilkårligt i kombination med alle typer emballager. MAP er altid skræddersyet til det enkelte produkt, og hvordan gasblandingerne skal anvendes optimalt styres af flere forskellige faktorer. Dette er grunden til, at Air Liquide er udkommet med en informativ e-bog om MAP. Her beskrives alle de vigtigste aspekter i et klart sprog.

I vores e-bog præsenteres de mest almindeligt forekommende gasblandinger, som passer til forskellige levnedsmidler. Du finder også oplysninger om egnede pakkefolier og pakkemaskiner.

Hent e-bogen her

Del