Green Origin – klimasmart flydende gas

Air Liquide i Norden har lanceret Green Origin
Fremstilling & Proces
|
17 april 2020

Mange virksomheder har stor fokus på miljø og bæredygtighed, og et af de vigtigste spørgsmål handler om, hvad en virksomhed kan gøre for at reducere sin CO2-udledning.

Faktum er, at der er meget på spil. Det er hævet over enhver tvivl, at det er vigtigt at nedbringe CO2-udledningen, og køb af klimasmart gas kan være en god måde for en virksomhed at opfylde sine bæredygtighedsmål og bidrage til et bedre miljø på.

Forskellige typer CO2-udledning – "Scope 1-3"

Man skelner mellem tre forskellige kategorier af CO2-udledning, de såkaldte scopes. Scope 1 omfatter CO2-udledning, som er et resultat af direkte udledning, for eksempel når en virksomhed anvender fossile brændsler i sin egen produktion. Man taler også om indirekte CO2-udledning, som stammer fra f.eks. elektricitet, og den klassificeres som Scope 2. Scope 3-udledning omfatter en række forskellige typer udledning, bl.a. den CO2-udledning, der genereres ved fremstillingen af de produkter, som en virksomhed køber af sine leverandører.

Det er derfor vigtigt for en virksomhed, at dens leverandører også træffer de nødvendige foranstaltninger for at reducere deres CO2-udledning. Det er præcis, hvad Air Liquide i Norden, som leverandør af industrigas, gjorde i januar 2018, da vi lancerede vores Green Origin-mærkede gas, som omfatter de flydende gasser nitrogen, oxygen, argon og kuldioxid.

Hvad er Green Origin?

Air Liquides klimasmarte Green Origin-mærkede gas kan sammenfattes som følger:
Konceptet er udviklet for at minimere klimapåvirkningen fra flydende gasser (oxygen, nitrogen, argon og kuldioxid) set ud fra et livscyklusperspektiv. Til produktionen af Green Origin-mærket gas anvendes kun el fra nordisk vind- og vandkraft, og CO2-udledningerne fra transporterne klimakompenseres.

Klimafordelen sikres via køb af el fra nordisk vind- og vandkraft med oprindelsesgaranti og via klimakompensationsprojekter, som opfylder Gold Standard Foundations krav.

Rutiner og dokumentation for dataindsamling og beregninger indgår i Air Liquides ledelsessystem, som er certificeret i henhold til ISO 9001.

Green Origin skaber merværdi

Virksomheder, som køber Green Origin-mærket gas, klimakompenserer altså i væsentlig grad deres CO2-udledning fra Scope 3, hvilket gør det lettere for virksomheden at opfylde sine bæredygtighedsmål. Det faktum, at de aktivt bidrager til et bedre miljø, gør dem mere konkurrencedygtige og har en positiv indvirkning på deres varemærke.

Vi går ikke på kompromis, når det gælder kvaliteten af de leverede gasser. Kontinuiteten i leverancerne via vejtransport er også garanteret.

Validering

For at sikre køberen, at Green Origin giver reelle fordele for klimaet, har Air Liquide en ekstern samarbejdspartner, som regelmæssigt gennemgår data, rutiner og dokumentation vedrørende konceptet, alt sammen i henhold til ISO14021. På grundlag af mængden af produceret, solgt og leveret Green Origin-mærket gas sikrer gennemgangen, at Air Liquide har købt den rette mængde el fra nordisk vind- og vandkraft med oprindelsesgaranti og den rette mængde klimakompensation for perioden.

Efter hver gennemgang modtager køberen af ​​Green Origin-mærket gas et valideringscertifikat, som viser, at den leverede gas fuldt ud lever op til Green Origin-konceptet. Efterfølgende modtager køberne hvert år desuden kundespecifikke oplysninger om den klimakompensation, køberen har bidraget til ved at købe Green Origin-mærket gas.

Flere oplysninger

Kontakt vores Green Origin-specialister Élodie Déjean og Matti Koivisto.

Del