Green Origin gas – det helt naturlige valg for Kraton Chemical

Kraton er én af de første Air Liquide-kunder i Finland, som anvender Green Origin klimasmart gas.
Fremstilling & Proces
|
21 september 2021

Tallolie raffineres og bliver til råmateriale for farver, smøremidler og lim. Til produktionsprocessen for tallolie og harpiks kræves flydende nitrogen.

Kraton Chemical raffinerer rå tallolie til specialkemikalier på sit bioraffinaderi i Oulu. Den rå tallolie destilleres og forarbejdes til fedtsyre, harpiks og esterharpisk samt talloliebeg. Disse industriprodukter sælges til kunder, som anvender produkterne i f.eks. farver, lim, smøremidler, bildæk, trykfarver og rengøringsmidler.

Green Origin, flydende nitrogen anvendes under hele processen

Kraton var den første af Air Liquides kunder i Finland, der implementerede Green Origin-konceptet.

”I de forskellige faser i produktionsprocessen for tallolie og harpiks bruger vi Air Liquides Green Origin flydende nitrogen, som produceres og leveres klimasmart”, fortæller indkøbschef Mika Korteniemi.

"Bæredygtig udvikling er grundlaget for Kratons forretning, da vi lever op til vores løfte om Sustainable Solutions. Endless Innovation™. Kraton evaluerer konstant sine leverandører og deres produkter ud fra et miljømæssigt synspunkt”, fortsætter Mika Korteniemi.

“Med Green Origin får vi – foruden et klart udtrykt koncept – en årlig rapport om kompenserede CO2-udslip forårsagede af den gas, som vi anvender. For Kraton er dette et led i værdikæden for bæredygtig udvikling. Vi medvirker også i andre bæredygtige udviklingsprogrammer, såsom Together for Sustainability (TfS) og Responsible Care®”.

Tallolie er en del af skovindustriens værdikæde

Tallolie erstatter fossile råvarer som petroleum og kulbrinter. Kraton får sin råvare, som er et biprodukt af cellulosefabrikationen, fra finske cellulosefabrikker, f. eks. en fabrik som er nabo til Kraton samt fra fabrikker i Nordsverige, Rusland og USA.

”Yderligere raffinering af tallolie er en del af skovindustriens værdikæde og dermed en del af intelligent og bæredygtig økonomi, eftersom råvarerne udnyttes maksimalt. Råvaren er fornybar, og processen genererer kun lidt affald. Biobaserede smøremidler, som kan tilsættes diesel, forbedrer for eksempel brændstoffets smøreegenskaber”, siger Erkki Kaihlaniemi, som er teknisk chef hos Kraton i Oulu.

”I al almindelighed kan vi sige, at biobaserede løsninger kan forbedre produkternes ydeevne og kvalitet med mindre drivhusgasemissioner, samtidig med at mængden af ​​affald reduceres ved at øge mulighederne for genindvinding af materiale”, tilføjer han.

Kraton Chemical AB er en del af en global koncern

Det finske selskab Kraton Chemical AB indgår i den internationale Kraton Corporation-koncern. Kraton Corporation udvikler, fabrikerer og markedsfører biobaserede industrielle kemikalier og specialpolymerer over hele verden. Kraton Chemical Oy i Oulu har cirka 120 ansatte.

Læs mere om Green Origin

Del