Hvorfor bruge kuldioxid i rensningsanlæg til spildevand?

Bæredygtig og rentabel løsning til spildevandsrensning.
Fremstilling & Proces
|
5 februar 2021

Kuldioxid er et godt alternativ til de stærke syrer, svovlsyre og saltsyre, når man vil justere pH-værdien på spildevandet i et rensningsanlæg. En løsning med kuldioxid medfører ingen sundhedsrisici for personalet og er lettere at håndtere, og så er den samtidig bæredygtig for miljøet og mere rentabel.

"Kuldioxid er et effektivt alternativ, når man vil sænke pH-værdien i spildevand", forklarer Tomas Alexandersson, Altec GIL Expert Cluster NEC hos Air Liquide. "Kuldioxid giver lavere vedligeholdelsesomkostninger og er heller ikke ætsende, modsat de syrer, der ofte anvendes. Kuldioxid indebærer ingen udledning af skadelige sulfater og klorider til vandmiljøet. Selve kuldioxiden er ofte et genvundet biprodukt fra andre processer, f.eks. fra anaerobe biogasfabrikker, hvilket betyder, at der ikke sker yderligere kuldioxidudledning, som belaster miljøet. Desuden elimineres risikoen for ubehagelig lugt fra svovlbrinte."

Let at håndtere

"Takket være den naturlige buffereffekt forhindrer kuldioxiden, at en faldende pH-værdi når under 6, selv ved overdosering. Og da kuldioxid er en svag syre, falder pH-værdien mere gradvist end ved brug af mineralske syrer, hvilket gør det lettere at kontrollere processen mere nøjagtigt. Det er også muligt at dosere polymererne optimalt for at maksimere deres virkning. Det vigtigste er dog, at kuldioxid er sikrere set fra et arbejdsmiljøsynspunkt, fordi personalet slipper for at skulle håndtere ætsende syrer."

Injektionssystemer til gasformig og flydende kuldioxid

Air Liquide har udviklet et antal injektionssystemer til gasformig og flydende kuldioxid. Valg af løsning sker på baggrund af, hvordan rensningsanlægget er udformet og fungerer:

1. Injektion af gasformig kuldioxid (bassin): Porøse diffusorer bobler forsigtigt kuldioxid ud i et eksisterende bassin. Lave doser af kuldioxid anvendes i bassiner med en dybde på >3 m.

2. Injektion af gasformig kuldioxid (rør): Perfekt til lave, stabile udstrømningshastigheder.

3. Injektion af gasformig kuldioxid (BICONETM): Optimal til en stabil strømningshastighed, eller når gas-/strømningsforholdet er højt.

"Air Liquides injektions- og blandingssystemer er udformet, så det ikke er nødvendigt for rensningsanlæggene at ændre deres systemer. BICONETM statisk blander er den mest almindelige løsning. Den kan nemt installeres i eksisterende anlæg og giver en rentabel og højeffektiv gastilførsel med minimalt hydraulisk tab. Den høje effektivitet bygger på modstrømsprincippet for gas og vand, hvilket resulterer i en høj gas-/væskegrænseflade. Desuden optimeres masseoverførslen af den koniske form, som BICONETM har”.

En anden almindelig løsning er CS-dysen. Den har en kalibreret dyse, hvilket skaber et trykfald (Delta p fra 0,5 til 1,2 bar), hvilket giver øget strømningshastighed og fine bobler. CS-dyserne er vedligeholdelsesfri og meget driftsikre. Investeringen er lille, og driftsomkostningerne er bemærkelsesværdigt lave."

4. Injektion af kuldioxid via en CS-dyse, som producerer fine bobler.

Som alternativ tilbyder Air Liquide statiske blandere, spredere (installeret på bunden af bassinet) og PoroxalTM eller porøse diffusorer til injektion af kuldioxid.

Totalløsninger

Air Liquides totalløsninger omfatter gas, teknologi og ekspertise og er udformet og tilpasset til specifikke behov inden for vandrensning. Vi arbejder tæt sammen med dig om at løse dine udfordringer. Nexelia til pH-kontrol egner sig til både kommunale og industrielle spildevandsrensningsanlæg.

Har du behov for flere oplysninger?

Kontakt Tomas Alexandersson, GIL Expert, ALTEC, Cluster NEC, North West Europe and CIS countries.

Del