Sådan arbejder vi for en bæredygtig fremtid

Air Liquide-koncernen har sat sig vigtige klimamål.
Fremstilling & Proces
|
1 maj 2021

Arbejdet på bæredygtighed er ikke længere en parentes på virksomhedens hjemmesider eller i årsrapporterne. Offentligheden kræver – og fremfor alt vores planet har brug for – flere indsatser af virksomheder i dag. Det er nødvendigt at alle arbejder helhjertet og uden forbehold for en bæredygtig fremtid. Foruden alle de små forandringer som vi gør på vores arbejdspladser, kan virksomhederne tage et større ansvar og arbejde struktureret og målrettet fremad. Hos Air Liquide kontrollerer vi vores interne processer og vi ser nøje på produkternes egenskaber og på og hvordan vi kan bidrage til bæredygtige løsninger, samt selvfølgelig på hvem vi vælger som leverandører og samarbejdspartnere.

Air Liquide-koncernen har sat sig vigtige klimamål. Det handler blandt andet om at undersøge selve vores produkters produktionsprocesser og transport. Vi har klare mål og vi når dem blandt andet ved at mindske CO2-udslippet og optimere energiforbruget. Vi bestræber os på at automatisere og centralisere vores produktion, effektivisere transporterne og vælge det bedst mulige brændstof til vores køretøjer.

Et stort skridt  fremad mod vore mål har vi taget med konceptet Green Origin.

Oprindelsesmærket el fra vind- og/eller vandkraft indkøbes i en størrelsesorden, der modsvarer 100% af energiforbruget til produktion og fyldning af gasserne. Vi tager desuden hensyn til gastab ved fyldning og transport.

CO2-udledningen fra leveringstransporterne klimakompenseres via et projekt, som opfylder Gold Standard-kravene (til energiprojekter) og Plan Vivo (til skovprojekter). For flydende gasser kompenserer vi for transporten fra produktionsfaciliteten til kunden. For gasser i gasflasker kompenserer vi for transporten fra produktionsanlægget til vores fyldestationer.

Hele konceptet overholder ISO 14021 og valideres årligt af tredjepart.

Der er meget vi kan gøre og Air Liquide gør det gerne. Det forlanger vores produkter næsten af os. Vores vigtigste råvarer er luft og vand eller biprodukter fra industrien. Vi kan dermed lægge stort fokus på hvad vores produkter gør for vores kunder. Det kan være gasser som hjælper med til at mindske energiforbruget når de anvendes i vores kunders processer, øger levnedsmidlers holdbarhed, forbedrer rensning af spildevand og mindsker anvendelse af  kemikalier i forskellige typer industrier.

Alt arbejde vedrørende bæredygtig udvikling er væsentligt nu, men ingen klimamål må standse ved et årstal. Vi må til stadighed se ud over disse mål, og hos Air Liquide arbejder vi langsigtet  med udvikling af innovationer og løsninger for et bæredygtigt samfund. Vi ser for eksempel et stort potentiale i biogas, samt hydrogen som en fremtidig energikilde. Det er rigtig lovende teknologiudvikling, og vi tror at det er en vigtig brik i puslespillet om en lysere og grønnere fremtid.

Der er meget vi kan gøre og som vi allerede gør. Den barske virkelighed er,at der ikke findes nogen genveje, men der findes en klar retning. De partnere, vi vælger at arbejde og handle med, påvirker ikke bare verden, men har også indflydelse på,  hvordan omverdenen ser på os og handler med os. Det er vores faste overbevisning. Sammen kommer vi længere. Står vi sammen bliver verden et meget bedre sted for os alle.
Læs mere.

Læs mere!

Del