Bedre bæredygtighed med øget LEAN og kvalitetskontrol

Vores vision om bæredygtighed og miljøvenlighed ligger bag vores nye fyldestation i Pårup.
Gasbrugere - professionelle & hobby
|
23 oktober 2020

Anlæggets udformning og produktionsflow gør, at vi sparer el, har en større fyldekapacitet og hurtigere kan levere de rette varer og mængder til vores kunder.

”Helt konkret har tankanlægget frekvensstyrede pumper. Det gør, at de sparer energi ved opstart og stop,” siger Eske Simonsen, der er site manager for Air Liquides nye fyldestation i Pårup ved Herning. Han fortsætter: ”Strømforbruget logges for alle pumper, kompressorer, varmeovne osv, så vi senere kan analysere og effektivisere deres strømforbruget”. På den måde kan processerne hele tiden optimeres.

”Tankanlægget er også udstyret med fjernovervågning. Det giver vores bulk-/logistikafdeling mulighed for at planlægge og optimere kørslerne, så forløbet bliver så optimalt som muligt,” fortæller han videre.

Kørselsoptimeringen gør, at der bruges mindre brændstof på hver kørsel, og det gør en væsentlig forskel for det samlede brændstofforbrug.

Et LEAN produktionsflow giver høj effektivitet

Fyldestationen i Pårup er bedre opbygget end vores gamle fyldestationden i Horsens. Derfor er der bedre plads til både anlæg og medarbejdere. Det giver et bedre overblik over fyldestationen og de enkelte arbejdsområder.

Den virkelige hemmelighed ligger i produktionsflowet. Den bedre opbygning og inddeling af sitet giver nemlig mulighed for at gøre hele processen meget LEAN. Det giver et hurtigt operation og effektivt flow håndtering gennem hele cyklussen, fra flaskerne kommer ind, til de bliver lastet på bilerne. På den måde undgår vi nemmere fejl, fordi ting står det forkerte sted”, fortæller Eske.

Fyldestationen er godkendt til at have et væsentligt større gasoplag end den gamle, det betyder, at vi nu har endnu bedre mulighed for at have det oplag der er nødvendigt for at kunne sikre korte leverance tider.

Samtidig er fyldekapaciteten øget og vi kan nu i endnu større grad fylde 300 bars flasker. Det betyder mere gas på mindre plads for vores kunder.

Øget sporbarhed og kvalitetskontrol styrker kvaliteten af gasserne

Kundernes forventning til os er, at vi kan levere det rigtige produkt med den rette kvalitet. Og i tilfælde af fejl kan spore præcist, hvor fejlen opstod, så vi kan rette op på den til fremtidige partier.

”Fyldeanlægget er lavet, så alting som tid, tryk og temperatur måles og logges. Så kan vi senere analysere og optimere processen og forbedre kvaliteten, hvis der har været fejl. Har en gas f.eks. ligget på grænsen for dens tolerance, kan vi let se, hvordan fyldningen har kørt og justere på den ud fra de analyser, vi kan lave i systemet”, fortæller Eske.

Sporbarheden fortsætter gennem hele fyldningsprocessen på den individuelle flaske. Anlægget er nemlig udstyret med tankovervågning, som sikrer korrekt råvareforsyning f.eks. i medicinske specialgasser. Samtidig sikrer SCADA systemet et højt niveau af proceskontrol og overblik gennem hele stationen

De nye muligheder for sporing og kvalitetskontrol gør det lettere at ramme den kvalitet, som Air Liquide er kendt for hos vores kunder. Labeludskrivning i slutningen af hver påfyldning og løbende kvalitetskontrol i laboratoriet sikrer, at flaskerne er korrekt markeret og af samme høje kvalitet hver gang.

Større sikkerhed og endnu bedre forhold giver større trivsel

”De nye styresystemer leder operatørerne igennem processen og sikrer, at fyldningen sker hurtigere og mere sikkerheds- og kvalitetsmæssigt korrekt”, siger Eske. Det giver større sikkerhed i forhold til gasudslip, som i værste tilfælde kan forårsage kvælnings- og eksplosionsfare. Skulle det uheldige ske, lukker fyldestationen automatisk ned for forsyningen af gas. Dermed er risikoen betydeligt nedsat i forhold til den gamle fyldestation, som desuden lå midt i Horsens by.

Belysningen i fyldestationen er også blevet bedre. ”Selvom man ikke skulle tro det, gør det faktisk en forskel i hverdagen, at man ikke skal anstrenge sig for at få det rigtige lys til opgaven,” udtaler Eske og fortsætter: ”Det gør det behageligt at arbejde derinde – nat eller dag”.

Samtidig har det nye anlæg en opbygning, som gør, at alle skærme på fylderamperne er ens. Det betyder, at man hurtigt kan læres op på forskellige områder og lokationer i anlægget. ”Det gør, at vi kan lave rotation på holdet og undgå ensformige arbejdsdage og -stillinger. Og det forbedrer ergonomien i vores arbejdsdag”, fortæller Eske. ”Og så er faciliteterne jo bare blevet opgraderet fx omklædningsrummene. At alt er nyt, moderne og komfortabelt gør jo bare hverdagen lidt rarere”, fortsætter han med et smil.

Del